ขอแจ้งเลื่อนการปฏิบัติธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง