รุ่นปฎิบัติธรรมฯ ที่เปิดให้ลงทะเบียนจองล่วงหน้า

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งทางเมล์เพื่อยืนยัน หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์อีกครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ