ขอแจ้งเลื่อนการปฏิบัติธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ