รุ่นปฎิบัติธรรมฯ ที่เปิดให้ลงทะเบียนจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้า

เมื่อท่านลงทะเบียนการจองเข้าปฎิบัติธรรมฯ แล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ